Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

STORNÓ BIZTOSÍTÁS

(UTAZÁSKÉPTELENSÉG ESETÉRE SZÓLÓ BIZTOSÍTÁS)
 
A Grosz Utazás Kft. által szervezett utakra útlemondási biztosítást (stornó) akkor kell megkötni, amikor az utas egyidejűleg befizeti az előleget, kitölti a jelentkezési lapot és aláírja az utazási szerződést. A Stornó biztosítás a részvételi díj 2 %-a, az utas önrésze 0% abban az esetben, ha az utas vagy közvetlen hozzátartozója kórházba kerül, vagy újonnan fellépő betegséget állapítanak meg nála, vagy meghal. Amennyiben ettől eltérő okból kerül érvényesítésre a stornó, úgy az utas önrésze 20%. A BBP biztosítás valamint a fakultatív programok összege teljes egészében visszafizetésre kerül, amennyiben az indulás előtt legalább 48 órával történik a lemondás.
 
Az útlemondási biztosítás az alábbi helyzetekben érvényesíthető:
    1. az utas, vagy közvetlen hozzátartozója (szülők, gyerekek, testvérek) betegsége, balesete, halál esete.
    2. az utas kórházi kezelése és/vagy műtéte (kivétel az akkut esetek).
    3. az utas munkanélkülivé válása (amennyiben nem ő mond fel).
    4. az utas vagyontárgyában tűz, elemi kár, vagy harmadik személy bűncselekménye által okozott káresemény következik be.
    5. az utas útlevelét és/vagy személyi igazolványát, jogosítványát vagy a tulajdonában lévő gépjármű forgalmi engedélyét ellopják és pótlása nem lehetséges.
    6. az utas válik (nem ő a kezdeményező).
    7. az utas terhessége esetén.
    8. az utas érettségin megbukik és esedékes a pótvizsga.
    9. az utast bármely hatóság vagy bíróság tanúként idézi be.
 
A mindenre kiterjedő pontos eseteket az EUB biztosítási feltételek kiadványban lehet megismerni. Egyéb okok miatt történő útlemondás nem minősül biztosítási eseménynek.
 
A fenti eseteket orvosi vagy hatósági papírokkal kell igazolni, melyet az útlemondás írásban történt bejelentését követően 2 napon belül be kell mutatni az utazási irodában (amennyiben ez munkaszüneti nap, úgy a legelső munkanapon). Erről másolat készül, melynek átadását aláírással kell rögzíteni mind az utazási iroda, mind az utas részéről. Hatósági papír: 1. hivatalos halotti anyakönyvi kivonat, 2. orvosi/kórházi zárójelentés, 3. munkáltató igazolása, 4. rendőrségi jegyzőkönyv, 5. ügyvédi igazolás.
 
Amennyiben a fenti igazolások nem bizonyítják a stornó biztosítás életbe lépésének jogosságát (vagy egyáltalán nincsenek hivatalos papírok), úgy nem kerül visszafizetésre az utast megillető biztosítási összeg.
 
A biztosítás nem terjed ki olyan betegségek miatti lemondásra, amelyek már az utazásra jelentkezés időpontjában ismertek voltak, ill. amelyek a biztosítás megkötése után előreláthatóan kezelésre szorulnak.
Nem terjed ki a biztostás a védőoltások kontraindikáltsága miatt felmerülő károkra. 
 
A stornó biztosítás alapján nem térülnek meg azok a károk, amelyek előre tervezett műtét vagy kórházi kezelés miatt merülnek fel. 
 
A biztosító mentesül a stornó károk kifizetése alól, amennyiben az utazásképtelenségért a biztosítottat vétkesség terheli. 
 
 

 
TÁJÉKOZTATÓ
 
Mikor köthető meg a biztosítás?
A stornó biztosítás az utazási szolgáltatások foglalásának napján köthető meg! A biztosítás vonatkozásában a „foglalás” időpontjának az tekinthető, amikor az utas kötelezettséget vállal utazási díj megfizetésére és/vagy az előleget meg is fizeti (pl. ha az utas telefonon kéri az irodától a foglalást, de azt a foglalási rendszerben csak akkor foglalják be, amikor az utas fizet is, akkor a rendszerben rögzített foglalási időpont lesz az irányadó a biztosításkötéshez).
 
Szolgáltatás nyújtás:
Utazásképtelenség esetén
Ha az utas lemondani kényszerül az utazását a feltételekben meghatározott okok (pl. váratlan betegség, baleset, haláleset, bűncselekmény, munkaviszony megszűnése, válás) miatt, akkor a szerződésen feltűntetett összeg mértékéig és arányában, az esetleges önrész levonásával (Stornó Kombi termék esetén önrészesedés nincs) a pénze visszafizetésre kerül. A teljes ügy folyamatát és a visszafizetést közvetlen a Biztosító intézi az utassal együttműködve.
 
Útmegszakítás esetén
Ha az utas megszakítani kényszerül az utazását a feltételekben meghatározott okok (pl. kórházi kezelés, közeli hozzátartozó életveszélyes állapota) miatt, akkor a Biztosító megtéríti az utas által még fel nem használt szolgáltatásokat (pl. szállás esetén fel nem használt napokat, repülő vagy vonatjegy esetén a még fel nem használt jegyek árát).
 
Kedvezményezettet terhelő önrészesedés mértéke
0%, amennyiben az utas vagy közvetlen hozzátartozója kórházba kerül, hirtelen fellépő betegség következik be, vagy meghal. Amennyiben egyéb okból kívánja érvényesíteni a stornó biztosítást, ez az összeg (20%) az, amelyet az iroda Stornó termék esetén levon a kifizetett összegből.